Toyama-koān

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Toyama縣的位置。
Toyama縣

Toyama (koān) (富山県, Toyama-ken) ()日本 (Ji̍t-pún)本州 (Pún-chiu) (ê)一个 (chi̍t-ê) (kōan)首府 (siú-hú)Toyama (chhī)