Yamanasi-koān

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Yamanasi縣的位置。
區別 (Khu-pia̍t): Yamanasi-chhī ()Yamanasi (koān)下跤 (ē-kha) (ê)1 (ê) (chhī).

Yamanasi (kōan) (山梨県, Yamanashi-ken) 是日本 (Ji̍t-pún)本州 (Pún-chiu)一个 (chi̍t-ê)首府 (siú-hú)Kohu市