Kiaⁿ-to͘-hú

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
京都府的位置。

京都府 (Kiaⁿ-to͘-hú) (京都府, Kyoto-hu) ()日本 (Ji̍t-pún)本州 (Pún-chiu)Kinki地方 (tē-hong) (近畿地方),也就是 (iā-chiū-sī)關西 (Koan-se) (ê)一个 (chi̍t-ê)行政區 (hêng-chèng-khu)人口 (jîn-kháu)大約 (tāi-iok) (ū)264 (bān)首府 (siú-hú)京都市 (Kiaⁿ-to͘-chhī),日本的古都 (kó͘-to͘)

Gion (祇園),京都市的一个老熱所在。