Hukui-koān

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Fukui縣的位置。

Hukui (kōan) (福井県, Hukui-ken) ()日本 (Ji̍t-pún)本州 (Pún-chiu) (ê)一个 (chi̍t-ê)首府 (siú-hú)Hukui (chhī)