Tāi-pán-hú

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
大阪府的位置。

大阪府 (Tāi-pán-hú) (大阪府, Osaka-hu) ()日本 (Ji̍t-pún)本州 (Pún-chiu)Kinki地方 (tē-hng)也就是 (iā-chiū-sī)關西 (Koan-se) (ê)一个 (chi̍t-ê)行政區 (hêng-chèng-khu)人口 (jîn-kháu)大約 (tāi-iok) (ū)883 (bān)首府 (siú-hú)大阪市 (Tāi-pán-chhī),日本的第二 (tē-jī)/第三 (tē-saⁿ)大都市 (tōa-to͘-chhī)

出名 (Chhut-miâ) (Lâng)[edit]

Umeda (梅田),大阪市的商業區。