Hokkaidô

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Hokkaidô的位置。

Hokkaidô (北海道 (北海道) Hokkai-dō?)) ()日本 (Ji̍t-pún)北部 (pak-pō͘) (ê)一个 (chi̍t-ê)行政區 (hêng-chèng-khu)嘛是 (mā-sī)第二大 (tē-jī-tōa)的一个島嶼 (tó-sū) (kap)南方 (lâm-hong)Honsyû相隔 (sio-keh)一个Tugaru海峽 (Hái-kiap)首府 (siú-hú)上大 (siāng-tōa)城市 (siâⁿ-chhī)Sapporo

行政區[edit]

Hokkaidô下跤 (ē-kha)行政 (hêng-chèng)層及 (chân-ki̍p)支廳 (chi-thiaⁿ) (支庁 sityō),攏總 (lóng-chóng) (hun)14 (ê)

Subprefectures of Hokkaido.png

下跤的號碼 (hō-bé)是佮頂面 (téng-bīn)地圖 (tē-tô͘)相對 (sio-tùi)

號碼 支廳 漢字 (Hàn-jī) 首府 人口 (Jîn-kháu) (2009-03) (Biān)chek
(km²)
密度 (Bi̍t-tō͘)
(/km²)
(Chhī) (teng) (chhoan) (市町村) (Kūn) (郡)
11 Abasiri 網走支庁 Abasiri 324,719 10,690.55 30.37 19 4
7 Hidaka 日高支庁 Urakawa 81,403 4,811.96 16.92 7 6
5 Hiyama 檜山支庁 Esasi 46,999 2,629.88 17.87 7 5
6 Iburi 胆振支庁 Muroran 426,627 3,698.00 115.37 11 4
1 Ishikari 石狩支庁 Sapporo 2,310,001 3,539.86 652.57 8 1
8 Kamikawa 上川支庁 Asahikawa 535,456 9,852.17 54.35 22 5
13 Kushiro 釧路支庁 Kusiro 261,883 5,997.38 43.67 8 5
14 Nemuro 根室支庁 Nemuro 84,035 3,406.23 24.67 5 3
4 Oshima 渡島支庁 Hakodate 449,371 3,936.32 114.16 11 6
9 Rumoi 留萌支庁 Rumoi 61,488 4,019.91 15.30 9 4
3 Shiribeshi 後志支庁 Kuttyan 250,065 4,305.82 58.08 20 9
2 Sorachi 空知支庁 Iwamizawa 365,563 6,558.22 55.74 25 4
10 Sōya 宗谷支庁 Wakkanai 75,665 4,050.76 18.68 9 5
12 Tokati 十勝支庁 Obihiro 354,147 10,831.24 32.70 19 7