Ehime-koān

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Ehime縣的位置。

Ehime (kōan) (愛媛県, Ehime-ken) ()日本 (Ji̍t-pún)四國 (Sù-kok) (ê)一个 (chi̍t-ê)首府 (siú-hú)Matsuyama (chhī)