Sikoku

From Lohankhapedia
(Redirected from Sù-kok)
Jump to navigation Jump to search
Sikoku

Sikoku (四国 (四國) Shikoku?)) ()日本 (Ji̍t-pún)本土 (pún-thó͘)4 (ê) ()內底 (lāi-té) (siōng) (sió) (ê) ()Honsyû西南部 (sai-lâm-pō͘)南方 (lâm-hong)Kyûsyû東北方 (tang-pak-hong)

現此時 (Hiān-chú-sî)Sikoku的行政區 (hêng-chèng-khu)分做 (hun-chòe)Tokusima (koān)Kagawa縣Ehime縣 (kah)Kôti縣