Tôhoku tē-hng

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Tôhoku地方

Tôhoku地方 (東北地方 (東北地方) Tōhoku Chihō?) ()日本 (Ji̍t-pún)Honsyû (ê)1 (ê)地區 (tē-khu) (chāi)Honsyû的東北爿 (tang-pak-pêng) (I)北爿 (pak-pêng)Hokkaidô南爿 (lâm-pêng)Tyûbu地方 (tē-hng) (kah)Kantô地方

Tôhoku地方 (ū)6个 (koān): Aomori縣Iwate縣Miyagi縣Akita縣Yamagata縣Hukusima縣