Kumamoto-koān

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Kumamoto縣的位置。

Kumamoto (kōan) (熊本県, Kumamoto-ken) ()日本 (Ji̍t-pún)九州 (Kiú-chiu) (ê)一个 (chi̍t-ê)首府 (siú-hú)Kumamoto (chhī)