Kisida Humio

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Kisida Humio
岸田 文雄
Fumio Kishida Minister.jpg
日本國內閣總理
就任
2021年10月4日
前任 Suga Yosihide
個人資訊
出世 1957 年7月29日 1957-07-29(Lua 錯誤 於 package.lua 中的第 80 行:module 'Module:Date' not found。歲)
 日本東京都Sibuya區
政黨 自由民主黨

Kisida Humio (日本語: 岸田 文雄1957年 7月29日 出世 ) ()日本 (Ji̍t-pún) (ê)1-- (ê)政治家 (chèng-tī-ka) (I) ()2021 ()10 (goe̍h)4 (ji̍t)當選 (tòng-soán)內閣 (Loē-koh)總理 (Chóng-lí)