Abe Nobuyuki

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Abe Nobuyuki

Abe Nobuyuki (日本語: 阿部 信行1875年 11月24日 – 1953年 9月7日) ()日本 (Ji̍t-pún) (ê) (chi̍t) (ê)政治 (chèng-tī)人物 (jîn-bu̍t) (I) ()1939 () (kàu)1940年是日本的內閣 (Loē-koh)總理 (Chóng-lí)大臣 (Tāi-sîn)