Hara Takasi

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Hara Takasi

Hara Takasi (日本語: 原 敬1856年 3月15日 – 1921年 11月4日) ()日本 (Ji̍t-pún) (ê) (chi̍t) (ê)政治 (chèng-tī)人物 (jîn-bu̍t) (I) ()1918 () (kàu)1921年是日本的內閣 (Loē-koh)總理 (Chóng-lí)大臣 (Tāi-sîn)