Hasimoto Ryûtarô

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Hasimoto Ryûtarô

Hasimoto Ryûtarô (日本語: 橋本 龍太郎1937年 7月29日 – 2006年 7月1日) ()日本 (Ji̍t-pún) (ê) (chi̍t) (ê)政治 (chèng-tī)人物 (jîn-bu̍t) (I) ()1996 () (kàu)1998年是日本的內閣 (Loē-koh)總理 (Chóng-lí)大臣 (Tāi-sîn)