Inukai Tuyosi

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Inukai Tuyosi

Inukai Tuyosi (日本語: 犬養 毅1855年 6月4日 – 1932年 5月15日) ()日本 (Ji̍t-pún) (ê) (chi̍t) (ê)政治 (chèng-tī)人物 (jîn-bu̍t) (I) ()1931 () (kàu)1932年是日本的內閣 (Loē-koh)總理 (Chóng-lí)大臣 (Tāi-sîn)


Commons-logo.svg

Wikimedia Commons等的相關檔案: Tsuyoshi Inukai