Hata Tutomu

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Hata Tutomu

Hata Tutomu (日本語: 羽田 孜1935年 8月24日 – 2017年 8月28日) ()日本 (Ji̍t-pún) (ê) (chi̍t) (ê)政治 (chèng-tī)人物 (jîn-bu̍t) (I) ()1994 ()是日本的內閣 (Loē-koh)總理 (Chóng-lí)大臣 (Tāi-sîn)