Ôkuma Sigenobu

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Ôkuma Sigenobu

Ôkuma Sigenobu (日本語: 大隈 重信1838年 3月11日 – 1922年 1月10日) ()日本 (Ji̍t-pún) (ê) (chi̍t) (ê)政治 (chèng-tī)人物 (jîn-bu̍t) (I) ()1898 () (kap)1914年 (kàu)1916年是日本的內閣 (Loē-koh)總理 (Chóng-lí)大臣 (Tāi-sîn)