Koiso Kuniaki

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

Koiso Kuniaki (日本語: 小磯 国昭1880年 3月22日 – 1950年 11月3日) ()日本 (Ji̍t-pún) (ê) (chi̍t) (ê)政治 (chèng-tī)人物 (jîn-bu̍t) (I) ()1944 () (kàu)1945年是日本的內閣 (Loē-koh)總理 (Chóng-lí)大臣 (Tāi-sîn)