Nakasone Yasuhiro

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Nakasone Yasuhiro

Nakasone Yasuhiro (日本語: 中曽根 康弘1918年 5月27日 – 2019年 11月29日) ()日本 (Ji̍t-pún) (ê) (chi̍t) (ê)政治 (chèng-tī)人物 (jîn-bu̍t) (I) ()1982 () (kàu)1987年是日本的內閣 (Loē-koh)總理 (Chóng-lí)大臣 (Tāi-sîn)