Higasikuni-no-miya Naruhiko Ông

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Higasikuni-no-miya Naruhiko王

Higasikuni-no-miya Naruhiko (Ông) (日本語: 東久邇宮稔彦王1887年 12月3日 – 1990年 1月20日) ()日本 (Ji̍t-pún) (ê) (chi̍t) (ê)政治 (chèng-tī)人物 (jîn-bu̍t) (I) ()1945 ()是日本的內閣 (Loē-koh)總理 (Chóng-lí)大臣 (Tāi-sîn)