Wakatuki Reizirô

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Wakatuki Reizirô

Wakatuki Reizirô (日本語: 若槻 礼次郎1866年 3月21日 – 1949年 11月20日) ()日本 (Ji̍t-pún) (ê) (chi̍t) (ê)政治 (chèng-tī)人物 (jîn-bu̍t) (I) ()1926 () (kàu)1927年 (kap)1931年是日本的內閣 (Loē-koh)總理 (Chóng-lí)大臣 (Tāi-sîn)