Tôzyô Hideki

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Tôzyô Hideki
東條 英機
Hideki Tojo 2 (cropped 2).jpg
日本內閣總理
Jīm-kî
1941年10月17日 – 1944年7月22日
前任 Konoe Humimaro
繼任 Koiso Kuniaki
日本戰爭大臣
Jīm-kî
1940年7月22日 – 1944年7月22日
前任 Hata Syunroku
繼任 Sugiyama Hazime
個人資訊
出世 1884 年7月30日(1884-07-30)
日本東京都
過身 1948 年12月23日 1948-12-23(Lua 錯誤 於 package.lua 中的第 80 行:module 'Module:Date' not found。歲)
日本東京都

Tôzyô Hideki (日本語: 東条 英機1884年 7月30日 – 1948年 12月23日) ()日本 (Ji̍t-pún)軍人 (kun-jîn) (kap)政治家 (chèng-tī-ka)嘛是 (mā-sī)陸軍大將 (lio̍k-kun-tāi-chiòng) (陸軍大将) (chham) ()40 (jīm) (ê)內閣總理大臣 (lāi-koh-chóng-lí-tāi-sîn) (内閣総理大臣)。 (I)太平洋 (Thài-pêng-iûⁿ)戰爭 (Chiàn-cheng)發動者 (hoat-tōng-chiá)第二次 (Tē-jī-chhù)世界 (Sè-kài)大戰 (Tāi-chiàn)結束 (kiat-sok)了後 (liáu-āu) (hō͘)東京 (Tang-kiaⁿ)審判 (sím-phòaⁿ)判做 (phòaⁿ-chòe)阿級 (A-kip)戰犯 (chiàn-hōan) (chhú)死刑 (sí-hêng)