Katô Takaaki

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Katô Takaaki

Katô Takaaki (日本語: 加藤 高明1860年 1月25日 – 1926年 1月28日) ()日本 (Ji̍t-pún) (ê) (chi̍t) (ê)政治 (chèng-tī)人物 (jîn-bu̍t) (I) ()1924 () (kàu)1926年是日本的內閣 (Loē-koh)總理 (Chóng-lí)大臣 (Tāi-sîn)