Tanaka Giiti

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Tanaka Giiti

Tanaka Giiti (日本語: 田中 義一1864年 7月25日 – 1929年 9月29日) ()日本 (Ji̍t-pún) (ê) (chi̍t) (ê)政治 (chèng-tī)人物 (jîn-bu̍t) (I) ()1927 () (kàu)1929年是日本的內閣 (Loē-koh)總理 (Chóng-lí)大臣 (Tāi-sîn)