Itô Hirobumi

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Itô Hirobumi。
Commons-logo.svg

Wikimedia Commons等的相關檔案: Itō Hirobumi

Itô Hirobumi (日本語: 伊藤 博文; 1841年 10月16日 – 1909年 10月26日) () (chi̍t) ()出身 (chhut-sin)Tyôsyû (hoan) (ê)Samurai後來 (āu-lâi)成為 (sêng-uî)日本 (Ji̍t-pún)第一 (tē-it)內閣 (Loē-koh)總理 (Chóng-lí)大臣 (Tāi-sîn)前後 (chêng-āu)攏總 (lóng-chóng)4 (jīm) ( ()1, 5, 7 (kah)10任)。 (I)最後 (choè-āu) ()哈爾濱 (Hah-ní-pin) (hō͘)韓國 (Hân-kok)愛國 (ài-kok)人事 (jîn-sū)An Jung-geun銃殺 (chhìng-sat)過身 (koè-sin)政治 (Chèng-tī)人物 (jîn-bu̍t) (kiam)作家 (chok-ka)Suematu Kentyô是伊的契囝 (khè-kiáⁿ),佮 (in)查某囝 (cha-bó͘-kiáⁿ)Ikuko結婚 (kiat-hun)

生平 (Seng-pêng)[edit]

Itô Hirobumi的親生 (chhin-seⁿ)老爸 (lāu-pē)是Hayasi Zyûzô,伊本名 (pún-miâ)號做 (hō-chò)Hayasi Risuke1863 (), Itô予 (lâng) (soán) (chò)Tyôsyû (ngó͘) (kia̍t)留學 (liû-ha̍k)倫敦 (Lûn-tun)大學 (Tāi-ha̍k)學院 (Ha̍k-īⁿ)。 Itô見識 (kiàn-sik) (tio̍h)英國 (Eng-kok)先進 (sian-chìn)制度 (chè-tō͘),伊相信 (siong-sìn)日本 ()應該 (eng-kai)實行 (si̍t-hêng) (chiah) (ū)才調 (châi-tiāu)進步 (chìn-pō͘)發展 (hoat-tián)隔轉年 (Keh-tńg-nî),伊轉去 (tńg-khì) (kàu)日本,開始 (khai-sí)說服 (soeh-ho̍k)警告 (kíng-kò)Tyôsyû (hoan)毋通 (m̄-thang)外國 (goā-kok)發生 (hoat-seng)戰爭 (chiàn-cheng)同時 (Tông-sî),伊嘛佮Ernest Satow相柱 (sio-tú) (nn̄g)人成為一生 (it-seng)朋友 (pêng-iú)