Miki Takeo

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Miki Takeo

Miki Takeo (日本語: 三木 武夫1907年 3月17日 – 1988年 11月4日) ()日本 (Ji̍t-pún) (ê) (chi̍t) (ê)政治 (chèng-tī)人物 (jîn-bu̍t) (I) ()1974 () (kàu)1976年是日本的內閣 (Loē-koh)總理 (Chóng-lí)大臣 (Tāi-sîn)