Satô Eisaku

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Satô Eisaku

Satô Eisaku (日本語: 佐藤 栄作1901年 3月27日 – 1975年 6月3日) ()日本 (Ji̍t-pún) (ê) (chi̍t) (ê)政治 (chèng-tī)人物 (jîn-bu̍t) (I) ()1964 () (kàu)1972年是日本的內閣 (Loē-koh)總理 (Chóng-lí)大臣 (Tāi-sîn)