Koizumi Zyun'itirô

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Koizumi Zyun'itirô
小泉 純一郎
Junichiro Koizumi 8p062906pm-0202-398h cropped 2.jpg
日本國內閣總理
Jīm-kî
2001年4月26日 – 2006年9月26日
前任 Mori Yosirô
繼任 Abe Sinzô
個人資訊
出世 1942 年1月8日 1942-01-08(Lua 錯誤 於 package.lua 中的第 80 行:module 'Module:Date' not found。歲)
 日本Kanagawa縣
政黨 自由民主黨

Koizumi Zyun'itirô (日本語: 小泉 純一郎1942年 1月8日 出世 ), ()日本 (Ji̍t-pún) (tùi)2001 ()4 (goe̍h) (kàu)2006年9月 (ê)首相 (siú-siòng)