Konoe Humimaro

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Konoe Humimaro

Konoe Humimaro (日本語: 近衛 文麿1891年 10月12日 – 1945年 12月16日) ()日本 (Ji̍t-pún) (ê) (chi̍t) (ê)政治 (chèng-tī)人物 (jîn-bu̍t) (I) ()1937 () (kàu)1939年 (kap)1940年1941年是日本的內閣 (Loē-koh)總理 (Chóng-lí)大臣 (Tāi-sîn)