Noda Yosihiko

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Noda Yosihiko
野田 佳彦
Yoshihiko Noda-3.jpg
日本國內閣總理
Jīm-kî
2011年9月2日 – 2012年12月26日
前任 干Naoto
繼任 Abe Sinzô
個人資訊
出世 1957 年5月20日 1957-05-20(Lua 錯誤 於 package.lua 中的第 80 行:module 'Module:Date' not found。歲)
 日本Tiba縣

Noda Yosihiko (日本語: 野田 佳彦1957年 5月20日 出世 ) ()日本 (Ji̍t-pún) (ê)政治家 (chèng-tī-ka)眾議院 (chiòng-gī-īⁿ)議員 (gī-goân)財務 (châi-bū)大臣 (tāi-sîn)敏主 (Bín-chú) (Tóng)代表 (tāi-piáu) (I) ()2011 ()8 (goe̍h)中選 (tiòng-soán)民主 (Bîn-chú)黨代表, 9月2 (ji̍t) (chiàu)慣例 (koàn-lē) (chiâⁿ) (chò) (sin) (jīm)日本首相 (siú-siòng)