Takahasi Korekiyo

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Takahasi Korekiyo

Takahasi Korekiyo (日本語: 高橋 是清1854年 9月19日 – 1936年 2月26日) ()日本 (Ji̍t-pún) (ê) (chi̍t) (ê)政治 (chèng-tī)人物 (jîn-bu̍t) (I) ()1921 () (kàu)1922年是日本的內閣 (Loē-koh)總理 (Chóng-lí)大臣 (Tāi-sîn)