Yonai Mitumasa

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Yonai Mitumasa

Yonai Mitumasa (日本語: 米内 光政1880年 3月2日 – 1948年 4月20日) ()日本 (Ji̍t-pún) (ê) (chi̍t) (ê)政治 (chèng-tī)人物 (jîn-bu̍t) (I) ()1940 ()是日本的內閣 (Loē-koh)總理 (Chóng-lí)大臣 (Tāi-sîn)