Tāi-chèng

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
大正
大正
1912年至1926年
國家
 日本
君主
大正天皇
長短
15冬
日文寫法
日文 大正
Kana たいしょう
Hepburn塞羅馬字 Taishō

大正 (Tāi-chèng) (大正; 1912 ()7 (goe̍h)30 (ji̍t) (chì)1926年12月25日) ()日本 (Ji̍t-pún)大正天皇 (Thian-hông)在位 (chāi-ūi)期間 (kî-kan)使用 (sú-iōng) (ê)年號 (liân-hō)

頭前:
明治
日本年號 後壁:
昭和