Lēng-hô

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
令和

令和 (Lēng-hô) (令和 Reiwa) ()日本 (Ji̍t-pún) (ê)Naruhito元號 (goân-hō) (元號), (chiap) ()平成 (Pêng-sêng) (平成,heisei) (liáu) (āu) (tùi)2019 ()5 (goe̍h)1 (ji̍t)開始 (khai-sí) (īng)