Tanaka Kakuei

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Tanaka Kakuei

Tanaka Kakuei (日本語: 田中 角栄1918年 5月4日 – 1993年 12月16日) ()日本 (Ji̍t-pún) (ê) (chi̍t) (ê)政治 (chèng-tī)人物 (jîn-bu̍t) (I) ()1972 () (kàu)1974年是日本的內閣 (Loē-koh)總理 (Chóng-lí)大臣 (Tāi-sîn)