Kuroda Kiyotaka

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Kuroda Kiyotaka

Kuroda Kiyotaka (日本語: 黒田 清隆1840年 11月9日 – 1900年 8月23日) ()日本 (Ji̍t-pún) (ê) (chi̍t) (ê)政治 (chèng-tī)人物 (jîn-bu̍t) (I) ()1888 () (kàu)1889年是日本的內閣 (Loē-koh)總理 (Chóng-lí)大臣 (Tāi-sîn)