Kaihu Tosiki

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Kaihu Tosiki

Kaihu Tosiki (日本語: 海部 俊樹1931年 1月2日 – 2022年 1月9日) ()日本 (Ji̍t-pún) (ê) (chi̍t) (ê)政治 (chèng-tī)人物 (jîn-bu̍t) (I) ()1989 () (kàu)1991年是日本的內閣 (Loē-koh)總理 (Chóng-lí)大臣 (Tāi-sîn)