Murayama Tomiiti

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Murayama Tomiiti

Murayama Tomiiti (日本語: 村山 富市1924年 3月3日 出世 ) ()日本 (Ji̍t-pún) (ê) (chi̍t) (ê)政治 (chèng-tī)人物 (jîn-bu̍t) (I) ()1994 () (kàu)1996年是日本的內閣 (Loē-koh)總理 (Chóng-lí)大臣 (Tāi-sîn)