Miyazawa Kiiti

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Miyazawa Kiiti

Miyazawa Kiiti (日本語: 宮澤 喜一1919年 10月8日 – 2007年 6月28日) ()日本 (Ji̍t-pún) (ê) (chi̍t) (ê)政治 (chèng-tī)人物 (jîn-bu̍t) (I) ()1991 () (kàu)1993年是日本的內閣 (Loē-koh)總理 (Chóng-lí)大臣 (Tāi-sîn)