Hukuda Takeo

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Hukuda Takeo

Hukuda Takeo (日本語: 福田 赳夫1905年 1月14日 – 1995年 7月5日) ()日本 (Ji̍t-pún) (ê) (chi̍t) (ê)政治 (chèng-tī)人物 (jîn-bu̍t) (I) ()1976 () (kàu)1978年是日本的內閣 (Loē-koh)總理 (Chóng-lí)大臣 (Tāi-sîn)