Uno Sôsuke

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Uno Sôsuke

Uno Sôsuke (日本語: 宇野 宗佑1922年 8月27日 – 1998年 5月19日) ()日本 (Ji̍t-pún) (ê) (chi̍t) (ê)政治 (chèng-tī)人物 (jîn-bu̍t) (I) ()1989 ()是日本的內閣 (Loē-koh)總理 (Chóng-lí)大臣 (Tāi-sîn)