Matukata Masayosi

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Matukata Masayosi

Matukata Masayosi (日本語: 松方 正義1835年 3月23日 – 1924年 7月2日) ()日本 (Ji̍t-pún) (ê) (chi̍t) (ê)政治 (chèng-tī)人物 (jîn-bu̍t) (I) ()1891 () (kàu)1892年 (kap)1896年1898年是日本的內閣 (Loē-koh)總理 (Chóng-lí)大臣 (Tāi-sîn)