Kisi Nobusuke

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Kisi Nobusuke

Kisi Nobusuke (日本語: 岸 信介1896年 11月13日 – 1987年 8月7日) ()日本 (Ji̍t-pún) (ê) (chi̍t) (ê)政治 (chèng-tī)人物 (jîn-bu̍t) (I) ()1957 () (kàu)1960年是日本的內閣 (Loē-koh)總理 (Chóng-lí)大臣 (Tāi-sîn)