Terauti Masatake

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Terauti Masatake

Terauti Masatake (日本語: 寺内 正毅1852年 2月24日 – 1919年 11月3日) ()日本 (Ji̍t-pún) (ê) (chi̍t) (ê)政治 (chèng-tī)人物 (jîn-bu̍t) (I) ()1916 () (kàu)1918年是日本的內閣 (Loē-koh)總理 (Chóng-lí)大臣 (Tāi-sîn)