Saitô Makoto

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Saitô Makoto

Saitô Makoto (日本語: 斎藤 実1858年 12月2日 – 1936年 2月26日) ()日本 (Ji̍t-pún) (ê) (chi̍t) (ê)政治 (chèng-tī)人物 (jîn-bu̍t) (I) ()1932 () (kàu)1934年是日本的內閣 (Loē-koh)總理 (Chóng-lí)大臣 (Tāi-sîn)