Hiranuma Kiitirô

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Hiranuma Kiitirô

Hiranuma Kiitirô (日本語: 平沼 騏一郎1867年 10月25日 – 1952年 8月22日) ()日本 (Ji̍t-pún) (ê) (chi̍t) (ê)政治 (chèng-tī)人物 (jîn-bu̍t) (I) ()1939 ()是日本的內閣 (Loē-koh)總理 (Chóng-lí)大臣 (Tāi-sîn)