Suga Yosihide

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Suga Yosihide
菅 義偉
Suga First Press Conference as PM.jpg
日本國內閣總理
Jīm-kî
2020年9月16日 – 2021年10月4日
前任 Abe Sinzô
繼任 Kisida Humio
個人資訊
出世 1948 年12月6日 1948-12-06(Lua 錯誤 於 package.lua 中的第 80 行:module 'Module:Date' not found。歲)
 日本Akita縣Yuzawa市
政黨 自由民主黨

Suga Yosihide (日本語: 菅 義偉1948年 12月6日 出世 ) ()日本 (Ji̍t-pún) (ê)1-- (ê)政治家 (chèng-tī-ka) (I) ()2020 ()9 (goe̍h)16 (ji̍t) (kàu)2021年10月4日是內閣 (Loē-koh)總理 (Chóng-lí)