Katayama Tetu

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Katayama Tetu

Katayama Tetu (日本語: 片山 哲1887年 7月28日 – 1978年 5月30日) ()日本 (Ji̍t-pún) (ê) (chi̍t) (ê)政治 (chèng-tī)人物 (jîn-bu̍t) (I) ()1947 () (kàu)1948年是日本的內閣 (Loē-koh)總理 (Chóng-lí)大臣 (Tāi-sîn)