Suzuki Zenkô

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Suzuki Zenkô

Suzuki Zenkô (日本語: 鈴木 善幸1911年 1月11日 – 2004年 7月19日) ()日本 (Ji̍t-pún) (ê) (chi̍t) (ê)政治 (chèng-tī)人物 (jîn-bu̍t) (I) ()1980 () (kàu)1982年是日本的內閣 (Loē-koh)總理 (Chóng-lí)大臣 (Tāi-sîn)