Liân-ha̍p-kok

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
聯合國的 旗仔

聯合國 (Liân-ha̍p-kok) (聯合國) ()1 (ê) ()國家 (kok-ka)組成 (cho͘-sêng) (ê)國際 (kok-chè)組織 (cho͘-chit)1945 ()10 (goe̍h)24 (ji̍t) ()美國 (Bí-kok)California舊金山 (Kū-kim-soaⁿ)成立 (sêng-li̍p)

主要 (Chú-iàu)機關 (ki-koan)[edit]

聯合國織的 (chit-ê)大家庭 (tōa-ka-têng) ()陸的 (la̍k-ê)主要的機官 (ki-koan)組成的 (chó͘-sêng--ê):

關係 (Koan-hē)組織:

除了 (Tû-liáu)國際法庭 (siat)荷蘭 (Hô-lân)Den Haag以外 (í-gōa)其他 (kî-thaⁿ)機構 (ki-kò͘) (lóng) ()設佇Niú (iok)聯合國總部 (Chóng-pō͘)

聯合國的秘書長 (pì-su-tiúⁿ)[edit]

外部 (Gōa-pō͘)連結 (liân-kiat)[edit]

Commons-logo.svg

Wikimedia Commons等的相關檔案: United Nations